Společnost KRYO s.r.o. je Nestátní zdravotnické zařízení - Tkáňové zařízení specializované na kryogenní skladování tkání a buněk, distribuci, přepravu a dodání tkání a buněk určených k použití u člověka podle zákona č.296/2008 Sb.